Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

21:07
openyoureyesx
21:06
4944 ef17 500
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail viaweddings weddings
openyoureyesx
21:06
4928 f048 500
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail viaweddings weddings
openyoureyesx
21:06
4917 e13b
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail viaweddings weddings
openyoureyesx
21:06
4911 f77c 500
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail viaweddings weddings
openyoureyesx
21:06
1145 027d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweddings weddings
openyoureyesx
21:04
9237 1b7f 500
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 vialeszekzukowski leszekzukowski
openyoureyesx
21:03
openyoureyesx
21:03
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
openyoureyesx
21:02
Reposted fromFlau Flau vialeszekzukowski leszekzukowski
openyoureyesx
21:02
0368 3a80
openyoureyesx
20:57
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
openyoureyesx
20:56
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viadzikusowska dzikusowska
openyoureyesx
20:55
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viapsychoza psychoza
openyoureyesx
20:54

Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.

— Jakub Żulczyk
Reposted fromdzikusowska dzikusowska
openyoureyesx
20:53
1163 2226 500
openyoureyesx
20:52
Bycie kobietą jest trudne. Jak wiele osób już pisało, jesteśmy emocjami. Do tego stopnia, że czasem, zdając sobie sprawę z własnego irracjonalnego zachowania, w odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość postanawiamy wybuchnąć płaczem. Można i tak. Można też cały dzień leżeć i się załamać, chociaż wie się, że powody są irracjonalne. Można łkać nad losem postaci z książki czy serialu, mając pełną świadomość, że nie istnieją. Można być wredną, chociaż wcale się nie chce, ale nie chce się też być "za dobra" (ach, to znienawidzone przez wszystkich stwierdzenie, tak często pojawiające się w naszych głowach)...  Albo można wziąć się w garść, spalić ciastka i kupić gotowe w Tesco, jak na silną i niezależną kobietę przystało. Można też zrobić to wszystko na raz. I tydzień później śmiać się z siebie.
http://czterywiekipozniej.blogspot.com/2017/03/koniec-swiata-i-przypalone-ciasteczka.html
openyoureyesx
20:48
6374 360f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
20:45
2178 bda5
Reposted fromnosmile nosmile viapsychoza psychoza
openyoureyesx
20:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl