Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

openyoureyesx
20:21
openyoureyesx
20:20
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viawez-wyjdz wez-wyjdz

June 17 2017

openyoureyesx
18:01
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods

June 14 2017

openyoureyesx
11:31
Więc jak upewnić się, czy on naprawdę kocha? Tylko po różnych drobnych i na pozór nieważnych objawach. Gdy na przykład jesteś z nim razem na spacerze i złapie was burza, a on bez wahania ściągnie z siebie marynarkę i niezgrabnie zarzuci ci ją na głowę, okazując tym samym, że jesteś mu bliższa niż własna koszula, która przecież niechybnie zmoknie - możesz być najzupełniej zadowolona.
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

June 13 2017

12:18
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viadecoorkowa decoorkowa

June 05 2017

openyoureyesx
20:23
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabecomingjane becomingjane

June 03 2017

openyoureyesx
16:15
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaperseweracje perseweracje
openyoureyesx
14:58
openyoureyesx
14:58
8554 d4fd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
openyoureyesx
14:58
8569 6af5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
openyoureyesx
14:58
1699 fdc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning

May 30 2017

22:12
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— (via nerwo-bole1)
Reposted fromsoplica soplica viaola4650 ola4650
openyoureyesx
22:09
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunforgetable unforgetable viaola4650 ola4650
22:07
2963 1970

spawnofinterest:

1021girl:

snickerdoodlesandsausages:

enjolrasactual:

in-love-with-my-bed:

the-winchesters-creed:

ayellowstateofmind:

Imagine stabbing someone with this knife. 

It would instantly cauterize the would, so the person wouldn’t bleed, so it’s not very useful.

if you want information it is

and above, in order, we see a gryffindor, a ravenclaw, and a slytherin

why would you stab a PERSON when you can have TOAST?

There’s the hufflepuff

I HAVE ONLY SEEN THIS ICONIC POST IN SCREENSHOTS

Reposted fromcandycoatedoom candycoatedoom
openyoureyesx
22:06
0055 fe67 500
Reposted fromfungi fungi
openyoureyesx
22:05
6052 3706 500
Reposted fromproddy proddy
openyoureyesx
22:03
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromDeszczowaPanienka DeszczowaPanienka viaaggape aggape
openyoureyesx
22:01
openyoureyesx
21:59
8965 4f51 500
Reposted fromoll oll viapoolun poolun
openyoureyesx
21:59
Reposted fromnebthat nebthat viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl