Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

openyoureyesx
21:58
openyoureyesx
21:57
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapengin pengin
21:56
3871 8a71 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viapengin pengin
openyoureyesx
21:56
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viapengin pengin
openyoureyesx
21:55
6284 fd48
Reposted fromtfu tfu viapengin pengin
openyoureyesx
21:54
1267 c16d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabecomingjane becomingjane
openyoureyesx
21:53

February 08 2018

openyoureyesx
18:52
3531 ea3a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapengin pengin
openyoureyesx
18:52
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viapengin pengin
openyoureyesx
18:51
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viapengin pengin
openyoureyesx
18:51
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

January 29 2018

openyoureyesx
09:26
1045 b844
openyoureyesx
09:26
openyoureyesx
09:25

January 27 2018

openyoureyesx
19:36

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaafraidoflife afraidoflife
openyoureyesx
19:33
7111 5a99 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxsneakyx xsneakyx

January 26 2018

openyoureyesx
01:16
openyoureyesx
01:15
2469 f2c3
Reposted fromonlyman onlyman
openyoureyesx
01:13
nie zakładaj, że wiesz, co czuje druga osoba.
Reposted fromthesmajl thesmajl via777727772 777727772
openyoureyesx
01:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl