Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

openyoureyesx
15:38
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
openyoureyesx
15:38
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
openyoureyesx
15:38

April 15 2017

openyoureyesx
14:33
0678 81b7 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viasztukamatorka sztukamatorka
openyoureyesx
14:33

April 14 2017

openyoureyesx
19:49
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
openyoureyesx
19:49
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran
openyoureyesx
19:48
3368 5718 500
19:48
9923 0666

avadae:

harry potter + sass

openyoureyesx
19:46
Ciężko mi, bo nie mogę się z Tobą zobaczyć, ale sądzę, że gdyby nie Ty, moje życie byłoby jeszcze gorsze. Kiedy rano w łóżku o Tobie pomyślę, mogę sobie powiedzieć: no, trzeba nakręcić sprężynę i żyć jak należy. Ty się tam starasz, a ja się muszę starać tutaj.
— Haruki Murakami
Reposted fromdzikusowska dzikusowska
09:18
0309 e861 500

shialablunt:

fckthtsht:

Marilyn Monroe and Bert Stern during a photo shoot, 1962.

I think this might be my favorite picture of all time

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viablurred-dreams blurred-dreams
openyoureyesx
09:18
openyoureyesx
09:17
3686 60a8
09:17
2811 f130
Reposted fromspidermom spidermom viasztukamatorka sztukamatorka
09:16
openyoureyesx
09:16
Są ludzie, z którymi od pierwszej chwili znajdujesz wspólny język. A potem bez względu na upływ czasu, dzielące was kilometry albo dni milczenia wystarczy, jedno spojrzenie i znów rozumiecie się bez słów.
openyoureyesx
09:15

April 07 2017

openyoureyesx
18:24
3734 0fe9
Reposted fromczajnikq czajnikq viasztukamatorka sztukamatorka
openyoureyesx
18:24
9576 14ab 500
Reposted fromrol rol viaxsneakyx xsneakyx
openyoureyesx
18:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl