Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

openyoureyesx
21:59
Reposted fromnebthat nebthat viapoolun poolun
openyoureyesx
21:58
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viapoolun poolun
openyoureyesx
21:55
Reposted frommeem meem viahysterie hysterie
openyoureyesx
21:55
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viaperseweracje perseweracje
openyoureyesx
21:09
2480 d48f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahysterie hysterie
openyoureyesx
21:05
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viadreams-come-true dreams-come-true
openyoureyesx
21:04

Bywa tak, że gdy dużo dajesz, a w zamian nie dostajesz tak naprawdę nic, budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że jest ci bez różnicy. Że w sumie jesteś tak wyprany z uczuć, że nie masz ochoty na żadne interakcje danego typu. Z kimkolwiek.

openyoureyesx
21:04
Puste noce, gdy kładziesz się w ciszy i przez długi czas nie zamykasz oczu.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viadreams-come-true dreams-come-true
openyoureyesx
21:03
Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
— Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"
openyoureyesx
21:02
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
openyoureyesx
20:59
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viadreams-come-true dreams-come-true
openyoureyesx
20:59
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
openyoureyesx
20:58
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viadzikusowska dzikusowska

May 29 2017

17:46
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viadeLioncourt deLioncourt
openyoureyesx
14:52
1614 6d2e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
openyoureyesx
14:51
openyoureyesx
14:51
1824 5545

May 24 2017

openyoureyesx
11:50
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
openyoureyesx
11:50
openyoureyesx
11:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl