Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

openyoureyesx
20:09
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viawez-wyjdz wez-wyjdz
openyoureyesx
20:08
3311 5a23
Reposted fromjethra jethra viawez-wyjdz wez-wyjdz
openyoureyesx
20:06
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaseeyousoon seeyousoon
openyoureyesx
20:06
Reposted fromFlau Flau viawonderfulnature wonderfulnature
openyoureyesx
20:06
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
openyoureyesx
20:04
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
openyoureyesx
20:04
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
openyoureyesx
20:03
6166 5fdb
openyoureyesx
20:03
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viaucieknijmi ucieknijmi
openyoureyesx
20:02

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaucieknijmi ucieknijmi
openyoureyesx
20:02
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaucieknijmi ucieknijmi
openyoureyesx
20:01
4106 eb06
Reposted fromiblameyou iblameyou viasztukamatorka sztukamatorka
openyoureyesx
20:01
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
openyoureyesx
20:00
4826 2321
Reposted fromkarahippie karahippie viasztukamatorka sztukamatorka
20:00
3986 7a2d
openyoureyesx
19:57
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
19:56

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
19:56
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
19:56
openyoureyesx
19:55
3820 87d7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl