Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

openyoureyesx
20:49
9680 8489
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarzzkropka rzzkropka
20:41
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaottak ottak
openyoureyesx
16:15

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin
14:39
2762 39ee
Reposted fromdivi divi viaottak ottak
openyoureyesx
14:34
openyoureyesx
14:33
4262 f0e2
Reposted fromUndomiel Undomiel viasztukamatorka sztukamatorka
openyoureyesx
14:33
6170 9b6f
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
openyoureyesx
14:32
2598 3bad
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdybam gdybam

September 03 2017

openyoureyesx
18:17
1379 6bd7
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
16:29
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada
openyoureyesx
15:24
Każdy ma swoje demony.
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromavooid avooid vialekkaprzesada lekkaprzesada
08:10
openyoureyesx
08:10
3372 591b
<3 <3
Reposted fromprzerwanapiwo przerwanapiwo vialovesweets lovesweets

September 01 2017

openyoureyesx
21:17
6500 c9b7 500
Reposted fromnosiemka nosiemka vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
21:17
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
20:57
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagdybam gdybam
openyoureyesx
18:44
Jeśli myślisz, że jesteś za stara by coś zrobić to pomyśl wtedy, że już młodsza nie będziesz.
Reposted fromlust lust vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
18:42
openyoureyesx
18:40
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viagdybam gdybam

August 31 2017

18:50
7558 1276
Reposted frompussyporn pussyporn viahysterie hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl