Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

openyoureyesx
18:09
6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
18:09
6990 2188
Reposted fromidiod idiod viabecomingjane becomingjane
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
18:09
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada

March 25 2019

openyoureyesx
17:07
4836 8ddf 500
Reposted fromoll oll viagdybam gdybam

March 01 2019

openyoureyesx
11:09
openyoureyesx
11:07
openyoureyesx
11:04
openyoureyesx
11:04
openyoureyesx
11:04
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarzzkropka rzzkropka
openyoureyesx
11:03
2524 d97d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabecomingjane becomingjane
11:03
Reposted fromnokturnal nokturnal viabecomingjane becomingjane

February 24 2019

openyoureyesx
18:38
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
openyoureyesx
18:37
1990 b817 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialekkaprzesada lekkaprzesada
openyoureyesx
18:37
1583 fffb 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada

February 08 2019

openyoureyesx
13:10
3281 068c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamadda madda
openyoureyesx
13:10
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamadda madda

February 07 2019

openyoureyesx
14:12
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
openyoureyesx
14:09
openyoureyesx
14:07

July 22 2018

openyoureyesx
18:32
7750 ce9a
Reposted fromsavatage savatage viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...