Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

openyoureyesx
18:31
5155 6c61
Reposted fromdusielecc dusielecc vialookbook lookbook

July 21 2018

openyoureyesx
21:11
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
openyoureyesx
21:10
openyoureyesx
21:10
openyoureyesx
21:04
openyoureyesx
21:04
openyoureyesx
21:03
5636 faee

July 19 2018

openyoureyesx
16:25
Tettegouche State Park near Silver Bay, MN
openyoureyesx
16:25
openyoureyesx
16:24
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
openyoureyesx
16:23
Reposted fromlucanus lucanus vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
16:23
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
16:23
   
openyoureyesx
16:23

July 15 2018

openyoureyesx
12:18
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty vialekkaprzesada lekkaprzesada
openyoureyesx
12:18
9790 4aa4
Reposted fromskrzacik skrzacik viasummer-vibes summer-vibes

July 12 2018

openyoureyesx
21:55
7313 f599
openyoureyesx
21:55
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 vialovesweets lovesweets
openyoureyesx
21:54
2770 656f
openyoureyesx
21:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...